COVID-19

Logfret działa bez zmian pomimo nieprzewidywalnej sytuacji wywołanej pandemią COVID-19.

Każde biuro Logfret zastosowało środki BHP na podstawie różnych przepisów w tym zakresie wydawanych przez rządy w krajach lokalizacji danych biur.

Z uwagi na szybkie zmiany w zakresie tych środków ze względu na bieżącą sytuację wywołaną przez COVID-19, Logfret jest zawsze w pogotowiu i w gotowości do dostosowania się do trudności w zakresie logistyki, z którymi mierzysz się ttwoi klienci. 

_skontaktuj się z nami

Aby przyspieszyć obsługę swojego zapytania, skontaktuj się ze swoim przedstawicielem firmy Logfret lub biurem lokalnym/biurami lokalnymi. W przypadku pytań możesz też wysłać e-maila do Anny na adres aneo@logfret.com.

_ skontaktuj się z nami

Według świeżo opublikowanych wyników badania dotyczącego wpływu epidemii koronawirusa (COVID-19) na działalność gospodarczą i łańcuch dostaw, prawie 75 procent firm odnotowuje zakłócenia w zakresie łańcucha dostaw w jakimś stopniu z powodu restrykcji w transporcie związanych z koronawirusem. 

Badanie Institute for Supply Management® (ISM®) [amerykańskiego Instytutu Zarządzania Podażą] wskazuje, że ponad 80 procent pracowników wyraża przekonanie, że zakłócenia wywołane pandemią COVID-19 odbiją się w jakiś sposób na ich organizacji. 

 Wraz z powrotem do normalnego funkcjonowania w Chinach i większości krajów w Azji, nasza działalność w tamtym regionie powoli wraca do normy i wszystkie biura pracują z całych sił, aby powrócić do pełnego stanu osobowego. 

 Wirus obecnie dotyka mocno Europę i obie Ameryki i musimy dostosować się do okoliczności w sposób ustalony przez rządy każdego kraju i/lub stanu, prezentując postawę proaktywną i utrzymując ścisły kontakt z naszymi klientami, przewoźnikami powietrznymi/morskimi oraz partnerami, aby móc zapewnić najlepsze alternatywne rozwiązania w zakresie różnych wyzwań i zakłóceń. 

 Na szczęście Logfret przyjął technologię opartą na chmurze, jak np. NEOLink (scentralizowana platforma zapewniająca kompleksową widoczność łańcucha dostaw), która zasadniczo pozwala naszym pracownikom i klientom na łatwy dostęp niezależnie od ich lokalizacji i jesteśmy przekonani, że dajemy klientom cenne dane pozwalające na podejmowanie decyzji w czasie rzeczywistym, co jest niezwykle istotne w tym trudnym okresie. 

NOWA polityka celna w zakresie opakowań dotycząca zaopatrzenia w wyroby medyczne dla własnego użytku (nie do użytku w szpitalach i klinikach) w Szanghaju (Chiny) (uwaga: poniższe nie dotyczy innych prowincji w Chinach)

  • ZATWIERDZONY certyfikat musi być umieszczony w wewnętrznym opakowaniu plastikowym w odniesieniu do poszczególnych wyrobów medycznych. 
  • Celnicy w Porcie lotniczy Szanghaj-Pudong (PVG) będą prowadzić ścisłą kontrolę wszystkich wyrobów medycznych do własnego użytku. Celnicy dokonają ręcznego sprawdzenia i dopuszczenia do użytku; w ten sposób zajmie to więcej czasu. W przypadku wszelkich niekompletnych informacji towary nie zostaną dopuszczone do eksportu. 
  • Wszelkie wyroby medyczne do własnego użytku nie powinny mieć logo FDA (amerykańskiej Agencji ds. Żywności i Leków). W przeciwnym razie wyroby te zostaną zatrzymane. 
  • Opakowania wewnętrzne MUSZĄ zawierać:  

               – zatwierdzony certyfikat 

               – nazwę wyrobu 

               –  specyfikację 

               – główne materiały, na bazie których stworzono produkt 

               – partię produktu # 

               – datę produkcji 

               – datę ważności 

               – nazwę zakładu 

               – adres zakładu 

  • Certyfikat musi jasno stwierdzać nazwę wyrobu, datę produkcji, okres ważności wyrobu oraz posiadać stempel potwierdzający przeprowadzenie kontroli jakości. 
  • Opis w certyfikacie musi zgadzać się z wyrobami w opakowaniu. 
  • W przypadku znalezienia logo FDA na opakowaniu zewnętrznym wyrobu, będzie on traktowany jako wyrób do użytku szpitalnego. 
  • W przypadku znalezienia oznakowania CE na zewnętrznym i/lub wewnętrznym opakowaniu, któremu towarzyszy niezgodna z nim informacja odnośnie do kodu wyrobu, zostanie on zatrzymany do dalszej kontroli. 

 
Wszelkie rozbieżne informacje spowodują wszczęcie długiej procedury administracyjnej i będą się wiązać ze składowaniem wyrobu oraz karą. 

NEOLink współpracował z naszym systemem przetwarzania zamówień. Nie zastępował go ani nie forsował rozwiązań na siłę. Logfret zrobił to lepiej niż inne firmy na rynku – dostosował swój system do naszego. Logfret nie przyszedł do nas, mówiąc:  Mamy takie rozwiązanie i albo je wykorzystacie, albo nie będziemy współpracować. 

Producent pomp

Dyrektor ds. Zakupów

Znacząco poprawiliśmy dostęp do wszystkich globalnych danych dzięki globalnej platformie – każdy może zalogować się do NEOLink i obserwować przesyłkę w każdym momencie, w każdym miejscu na świecie. Potrzebowaliśmy spedytora dysponującego odpowiednią platformą technologiczną, który będzie mógł poradzić sobie ze złożonością naszej działalności i znaleźliśmy NEOLink!

Światowy lider w branży materiałów wykonawczych i produktów chemicznych specjalnego przeznaczenia

Moi dostawcy mają mniejsze doświadczenie w logistyce międzynarodowej lub nie mają go wcale. Z tego względu nie są w stanie sporządzić odpowiedniej dokumentacji, co prowadzi do ogromnych opóźnień. Dziękuję Logfret, który prowadzi szkolenia dla wszystkich dostawców i współpracuje z nami w celu stworzenia skonsolidowanego centrum obsługi dla znaczącego obniżenia kosztów transportu.

Jeden z czołowych światowych projektantów, producentów i dystrybutorów produktów do kontroli jazdy.