Międzynarodowy transport towarowy

drogą powietrzną, morską i lądową

Zespół z kilkudziesięcioletnim wspólnym doświadczeniem jest do Twoich usług. Rozumiemy Twoje potrzeby; stwarzamy rozwiązania, które spełnią Twoje wymogi z punktu widzenia usług i kosztów.

_skontaktuj się z nami

Możemy zająć się wszystkimi aspektami Twoich wymogów co to transportu towarów.

_ skontaktuj się z nami

NEOLink, rozwiązanie cyfrowe firmy Logfret w zakresie obsługi transportu towarów oferuje różne możliwości, spełniając potrzeby różnych interesariuszy w zakresie przesyłek. 

NEOLink jest czołowym narzędziem w branży cyfrowej spedycji. Logfret przyjął na siebie zobowiązanie świadczenia wyjątkowych usług, które będą stanowić odpowiedź na rosnącą złożoność twojej działalności i wyzwania w zakresie twojego łańcucha dostaw. 

NEOLink

Twoje cyfrowe rozwiązanie w zakresie obsługi transportu towarów

NEOLink współpracował z naszym systemem przetwarzania zamówień. Nie zastępował go ani nie forsował rozwiązań na siłę. Logfret zrobił to lepiej niż inne firmy na rynku – dostosował swój system do naszego. Logfret nie przyszedł do nas, mówiąc:  Mamy takie rozwiązanie i albo je wykorzystacie, albo nie będziemy współpracować. 

Producent pomp

Dyrektor ds. Zakupów

Znacząco poprawiliśmy dostęp do wszystkich globalnych danych dzięki globalnej platformie – każdy może zalogować się do NEOLink i obserwować przesyłkę w każdym momencie, w każdym miejscu na świecie. Potrzebowaliśmy spedytora dysponującego odpowiednią platformą technologiczną, który będzie mógł poradzić sobie ze złożonością naszej działalności i znaleźliśmy NEOLink!

Światowy lider w branży materiałów wykonawczych i produktów chemicznych specjalnego przeznaczenia

Moi dostawcy mają mniejsze doświadczenie w logistyce międzynarodowej lub nie mają go wcale. Z tego względu nie są w stanie sporządzić odpowiedniej dokumentacji, co prowadzi do ogromnych opóźnień. Dziękuję Logfret, który prowadzi szkolenia dla wszystkich dostawców i współpracuje z nami w celu stworzenia skonsolidowanego centrum obsługi dla znaczącego obniżenia kosztów transportu.

Jeden z czołowych światowych projektantów, producentów i dystrybutorów produktów do kontroli jazdy.