Transport towarów w ramach projektów

Żadne projekty nie są zbyt duże ani zbyt małe dla Logfret.

Zajmujemy się różnymi aspektami projektów, oferując różne usługi i rozwiązania w celu sprostania potrzebom każdego klienta. NEOLink zapewnia elastyczność i widoczność wszystkich materiałów i przesyłek związanych z danym przedsięwzięciem. 

_skontaktuj się z nami

Nie stosujemy żadnej uniwersalnej metody w przypadku złożonych projektów. Dowiedz się, w jaki sposób NEOLink spełnia twoje oczekiwania i wymogi.

_ skontaktuj się z nami

Oferujemy rozwiązanie w zakresie logistyki dopasowane do potrzeb indywidualnego klienta, dostarczane przez dedykowany globalny zespół dysponujący szeregiem dynamicznych rozwiązań i ofert usług z wykorzystaniem technologii odpowiadających potrzebom każdego klienta. 

Usługi w zakresie projektów

  • Kompleksowa realizacja („pod klucz”) 
  • Opracowania dla dużych projektów w zakresie ładunków ponadnormatywnych i ponadgabarytowych 
  • Projektowanie i nadzór nad skomplikowanymi przesyłkami 
  • Analiza kosztów w celu optymalizacji wyceny i zaopatrzenia 
  • Plany logistyki, badania lokalizacji, uznawalność 
  • Analiza opcji transportu (morski, powietrzny, lądowy, w tym czarter częściowy i całkowity) 
  • Zarządzanie projektem 
  • Odprawa celna 
  • Zgodność z obowiązującymi przepisami 

NEOLink współpracował z naszym systemem przetwarzania zamówień. Nie zastępował go ani nie forsował rozwiązań na siłę. Logfret zrobił to lepiej niż inne firmy na rynku – dostosował swój system do naszego. Logfret nie przyszedł do nas, mówiąc:  Mamy takie rozwiązanie i albo je wykorzystacie, albo nie będziemy współpracować. 

Producent pomp

Dyrektor ds. Zakupów

Znacząco poprawiliśmy dostęp do wszystkich globalnych danych dzięki globalnej platformie – każdy może zalogować się do NEOLink i obserwować przesyłkę w każdym momencie, w każdym miejscu na świecie. Potrzebowaliśmy spedytora dysponującego odpowiednią platformą technologiczną, który będzie mógł poradzić sobie ze złożonością naszej działalności i znaleźliśmy NEOLink!

Światowy lider w branży materiałów wykonawczych i produktów chemicznych specjalnego przeznaczenia

Moi dostawcy mają mniejsze doświadczenie w logistyce międzynarodowej lub nie mają go wcale. Z tego względu nie są w stanie sporządzić odpowiedniej dokumentacji, co prowadzi do ogromnych opóźnień. Dziękuję Logfret, który prowadzi szkolenia dla wszystkich dostawców i współpracuje z nami w celu stworzenia skonsolidowanego centrum obsługi dla znaczącego obniżenia kosztów transportu.

Jeden z czołowych światowych projektantów, producentów i dystrybutorów produktów do kontroli jazdy.